15 Μαΐ 2016

Αχ αυτοί οι αρχιτέκτονες !!

Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής [337-283 πΧ] το 303 πΧ αναγορεύεται ηγεμών της Ελλάδος σε λαμπρές τελετές που έγιναν στην Κόρινθο.


Τότε θέλει να βάλει σε εφαρμογή το όραμα του Περίανδρου για τη διάνοιξη της διώρυγας του Ισθμού. Εξουσία έχει, χρήματα έχει, ηγεμόνας είναι, γυναίκες έχει, γκόμενες έχει, παντρεύεται επί τη ευκαιρία και τη Δηιδάμεια, (κόρη του βασιλιά των Μολοσσών, Αιακίδη, και αδερφή του περίφημου μελλοντικού βασιλιά της Ηπείρου, Πύρρου Α'), τίποτα δεν τον σταματάει.
Εκτός από τους αρχιτέκτονες.
Οι οποίοι κάνουν τις μετρήσεις τους, συσκέπτονται και ανακοινώνουν στο Δημήτριο τα δυσάρεστα.
Η στάθμη του νερού, βασιλιά μας, από τη μεριά του Κορινθιακού είναι ψηλότερη και έτσι και ανοίξεις τη διώρυγα θα πλημμυρίσει η πλευρά του Σαρωνικού, θα βουλιάξει η Αίγινα και ίσως και τα γύρω νησιά.
Η περιγραφή του μεγάλου γεωγράφου Στράβωνα είναι καταλυτική.[Α, 54]Αρχιτέκτονες είναι, επιστήμονες είναι, αυτοί ξέρουν.
Ετσι το όραμα του Περίανδρου θα μείνει για πολλούς αιώνες ακόμα όραμα.

14 Μαΐ 2016

Φαίνεται επίπεδο, δεν είναι !!

Ο Αρχιμήδης ξεκινάει να γράψει τις αρχές της υδροστατικής.
Τα θεωρήματα είναι λίγα και το ύφος είναι απαράμιλλα αυστηρό.

Ενα βαρέλι, με διάμετρο ένα μέτρο, γεμάτο νερό είναι για τον υπόλοιπο κόσμο η απόλυτη έκφραση του οριζοντίου επιπέδου.
Ο Αρχιμήδης όμως έχει άλλη άποψη.
Είναι ένα μικρό τμήμα μιας σφαιρικής επιφάνειας, που έχει το ίδιο κέντρο με τη γη.

Ξεκινώντας από αυτή τη θεμελιώδη παραδοχή, τα θεωρήματα και οι αποδείξεις τους τρέχουν σαν το νερό.
Αυτό που νομίζουμε επίπεδο, δεν είναι παρά μια προσέγγιση, ένα πολύγωνο εγγεγραμμένο σε ένα κύκλο.
Ενα πολύγωνο με πολλές πλευρές.
Σαράντα εκατομμύρια πλευρές.
Δεν το φαντάζεται απλώς, το ξέρει !!!